fbpx
Nie zarejestrowano przypadków odry w Powiecie Gnieźnieńskim w 2023 roku!
Dyrektorka Anna Stejakowska
Dyrektorka Anna Stejakowska

Dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie Anna Stejakowska poinformowała, że w 2023 roku, podobnie jak w 2022 roku, nie zarejestrowano w Powiecie Gnieźnieńskim przypadków odry i różyczki!

W czwartek, 29 lutego, na obradach sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie Anna Stejakowska złożyła radnym informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za 2023 rok!

Dyrektorka przekazała, że w 2023 roku, podobnie jak w 2022 roku, nie zarejestrowano przypadków odry i różyczki!

Dyrektorka poinformowała, że w 2023 roku w Europie ogłoszono w kilku państwach epidemie odry. Stwierdzono 30 tysięcy przypadków, a WHO ogłosiło 30-krotny wzrost zachorowań na odrę.

Dodała, że w 2023 roku w Polsce odnotowaliśmy 36 zachorowań na odrę. Na początku 2024 roku tylko 3 przypadki odry. Dyrektorka wyjaśniła, że wyszczepialność dzieci w Rumunii na odrę, kiedy wybuchła epidemia, była na poziomie 62%, a u nas w Polsce wynosiła 95%.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego wyszczepialność dzieci wynosi 98%. Jednak 295 dzieci na terenie powiatu gnieźnieńskiego nie jest zaszczepionych przeciwko odrze. Z analizy Sanepidu wynika, że największa populacja tych osób niezaszczepionych dotyczy Miasta Gniezna.

Dyrektorka Anna Stejakowska podziękowała za współpracę lekarzom rodzinnym, pielęgniarkom w Podstawowej opiece zdrowotnej i personelowi medycznemu w szpitalach za szczepienia dzieci! Zaapelowała również do rodziców, aby nie zwlekali ze szczepieniami przeciwko odrze, śwince i różyce, bo jest to bardzo istotne!

Dyrektorka tłumaczyła, że eksperci Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że sytuacja może być różna.

W Polsce stan zaszczepienia jest bardzo dobry. Jednak z roku na rok przybywa nowych osób, które się nie szczepią. Według dyrektorki jest to niepokojące, bo jeżeli tych osób będzie przybywało, to ten „parasol ochronnyodporności na choroby zakaźne może być różny!

Liczba dzieci niezaszczepionych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi na terenie powiatu gnieźnieńskiego wyniosła 357 osób, co stanowi wzrost o 47 osób w stosunku do roku ubiegłego. Liczba rodziców/opiekunów prawnych uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych (stan na 31.12.2023 r.) wyniosła 454 osoby, co stanowi wzrost o 55 osób w stosunku do roku ubiegłego.

Dyrektorka przekazała, że do 19 roku życia obowiązuje program szczepień ochronnych, są to szczepionki darmowe i apeluje do rodziców o szczepienie dzieci!

Ponadto w 2023 roku zarejestrowano 15 przypadków zachorowań na gruźlicę prątkującą płuc (wzrost o 4 przypadki w porównaniu do 2022 roku). Zachorowało 12 mężczyzn i 3 kobiety (1 osoba leczona ambulatoryjnie), hospitalizacji poddano 14 osób. Odnotowano 1 zgon, przyczyna wyjściowa zgonu to gruźlica płuc potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny u 68-letniego mężczyzny. Nadzorem epidemiologicznym objęto 190 osób z otoczenia chorych. Najwięcej osób zachorowało w grupie wiekowej 30-39 lat (6 osób) oraz 50-59 lat (4 osoby).

W 2023 roku odnotowano 21 461 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Natomiast w roku 2022 odnotowano 38 444 zachorowań i podejrzeń, co stanowi spadek o 16 983 przypadki. Najwięcej osób zachorowało w wieku od 15 do 64 lat10 375 osób. Najczęściej kierowane do szpitala były dzieci w wieku do 4 lat34 osoby.

W 2023 roku zarejestrowano spadek zachorowań na ospę wietrzną. Zanotowano 950 zachorowań, co stanowi o 196 przypadków mniej w stosunku do 2022 roku. Najwięcej zachorowań odnotowano u dzieci w wieku 0-5 lat.

W 2023 roku zarejestrowano 33 przypadki zachorowań na boreliozę, co stanowi wzrost o 8 przypadków. Do narażenia dochodziło w ogrodach przydomowych (11 przypadków) i w lasach (7 przypadków).

W 2023 roku odnotowano 2 przypadki zachorowania na krztusiec, co stanowi wzrost w porównaniu do 2022 roku. W latach 2020-2022 nie odnotowano zachorowań na krztusiec. Zachorowania dotyczyły: 6-letniego dziecka szczepionego przeciw krztuścowi, leczonego ambulatoryjnie, zejście choroby: wyzdrowienie oraz 77-letniego mężczyzny, nieszczepionego przeciw krztuścowi, hospitalizowanego, u którego występowały choroby współistniejące, zejście choroby: wyzdrowienie.

W 2023 roku odnotowano nieznaczny spadek zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, zarejestrowano 21 przypadków zachorowań na choroby weneryczne tj. kiłę, rzeżączkę, chlamydiozy tj. o 3 zachorowania mniej niż 2022 roku. Najwięcej zgłoszono zachorowań na kiłę (16 przypadków), najczęściej chorowały osoby w wieku 31-40 lat (10 osób) oraz 21-30 lat (4 osoby).

Podsumowując, dyrektorka Anna Stejakowska powiedziała, że w jej ocenie sytuacja epidemiologiczna w powiecie gnieźnieńskim kształtowała się korzystnie, ponieważ nie odnotowali chorób, które byłyby chorobami wysoce zakaźnymi, czyli takimi chorobami, które będą się szybko przenosiły wśród mieszkańców, wśród ludności, tak jak w przypadku COVID-19!