fbpx
Spotkanie Komisji Sportu z przedstawicielami gnieźnieńskich Klubów!
Radni z Komisji Sportu spotkali się z przedstawicielami klubów sportowych
Radni z Komisji Sportu spotkali się z przedstawicielami klubów sportowych

Początek roku to zazwyczaj czas podsumowań i noworocznych spotkań. Z przedstawicielami klubów sportowych w Hali im. Mieczysława Łopatki w Gnieźnie spotkali się radni z Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Gniezna, aby podsumować miniony rok i poznać plany sportowców na przyszłość!

Na początku posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, w piątek, 26 stycznia, przewodniczący Stanisław Dolaciński wszystkich powitał i powiedział, że celem tego spotkania jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego roku i propozycje różnych form współpracy pomiędzy przedstawicielami klubów sportowych a prezydentem i radnymi Rady Miasta Gniezna.

Przewodniczący złożył także wszystkim sportowcom, trenerom i działaczom najserdeczniejsze życzenia noworoczne, żeby to wszystko, co mają zaplanowane w kalendarzu imprez sportowych na ten rok zostało zrealizowane bez przeszkód!

W spotkaniu wziął udział także prezydent Tomasz Budasz, który podziękował wszystkim za ten miniony rok i przypomniał, że do końca stycznia kluby mają obowiązek rozliczenia się z dotacji.

Prezydent zwrócił uwagę także na to, że w 2025 roku będziemy obchodzili tysiąclecie koronacji królewskich, a przedstawiciele klubów mają zastanowić się nad zorganizowaniem dużej imprezy sportowej, która przyciągnęłaby do Gniezna wielu kibiców!

Podczas spotkania przedstawiciele klubów sportowych przekazali radnym i prezydentowi informacje dotyczące swoich planów na ten rok i zapewnili, że zastanowią się nad zorganizowaniem dużej imprezy sportowej w 2025 roku!